O nás

MS Pharm je společnost založená zkušenými odborníky s cílem poskytovat farmaceutickým firmám služby na nejvyšší úrovni. Společnost splňuje všechny právní a regulační požadavky v oblasti farmakovigilance, má zavedený systém řízení kvality a rozsáhlé zkušenosti s audity a inspekcemi – jsme certifikovaným poskytovatelem farmakovigilančních služeb (GVP compliant certificate). Procesem recertifikace jsme znova prošli úspěšně v roce 2022.

Zaměřujeme se na služby monitorování lokální lékařské literatury a lokální podpory farmakovigilance ve státech Evropy a zemí SNS.

Naší silnou stránkou jsou léta zkušeností, vlastní tým lokálních reviewerů a odborníků a znalost místních požadavků v oblasti farmakovigilance.

Naším cílem je stát se lídrem v monitorování lokální lékařské literatury a stanovení standardů v této oblasti. To nám dává možnost být pro Vás partnerem, na kterého se můžete spolehnout.

MONITOROVÁNÍ LÉKAŘSKÉ LITERATURY

Monitorování lokální literatury

Náš tým zkušených a medicínsky vzdělaných reviewerů (přes 80 doktorů a farmaceutů) neustále sleduje více než 1 000 lékařských, farmaceutických a veterinárních časopisů.  Tyto většinou neindexované publikace jsou sledovány prakticky ve všech státech Evropy a SNS:

  • Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko (Střední a Východní Evropa)
  • Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejn, Lucembursko, Malta, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko (Severní, Západní a Jižní Evropa)
  • Albánie, Bosna a Herzegovina, Černá hora, Chorvatsko, Makedonie, , Slovinsko, Srbsko (Adriatik)
  • Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Ruská Federace, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukraina, Uzbekistán (Státy SNS)
  • Finsko, Island, Izrael, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Vietnam (připravené ke startu služby)

Díky zavedeným a formalizovaným procesům, vlastní validované databázové aplikaci, implementovanému systému řízení kvality (QMS) a zpracovávání zdrojových dat na úrovni plných textů, dodáváme spolehlivé a komplexní informace z lokální lékařské literatury. Přístup k plnému znění všech článků, jejich analýza a hlavně přizpůsobení služby a klasifikace potřebám a požadavkům farmakovigilance jsou garancí toho, že všechny relevantní informace týkající se bezpečnosti léčiv budou doručeny do 24 hodin od jejich identifikace.

Služba monitorování lékařské literatury (MLM) je plně v souladu se Správnou farmakovigilanční praxí (Good Pharmacovigilance Practices – GVP), což bylo potvrzeno během certifikačního auditu a MS Pharm je nyní držitelem Certifikátu správné farmakovigilanční praxe.

Základní služba zahrnuje detailní informace týkající se látky/léčebného přípravku, pacienta, nežádoucí příhody nebo jiné relevantní situace, časového období, státu, jiných použitých léčivech, kauzalitě. Tuto službu lze rozšířit o lékařské zhodnocení, follow-up, překlad článků nebo vyplnění formuláře CIOMS.

Pro objektivní posouzení rozsahu a kvality našich služeb Vám nabízíme bezplatné měsíční zkušební období.

Monitorování světové literatury

Díky přístup k databázi PubMed a jiným medicínským publikacím zajišťujeme službu  monitorování literatury publikované globálně.

Přidanou hodnotou našich služeb je klasifikace získaných výsledků z hlediska farmakovigilance a doručování výsledků ve strukturovaném formátu (Excel), který zajišťuje jednoduché třídění, filtrování a archivaci.

Na vyžádání zajišťujeme přístup k plným článkům publikací.

LOKÁLNÍ PODPORA PV

Ve spolupráci se zkušeným partnerem Vigi Wings zajišťujeme službu lokální kontaktní osoby pro farmakovigilanci ve všech státech Evropy a SNS.

V souladu s požadavky příslušných orgánů zajišťujeme službu podpory farmakovigilance, včetně lokální kontaktní osoby (LPPV) s dostupností 24/7, sběru a předávání hlášení NÚ, informací o místních zákonech, požadavcích a jejich změnách, monitorování lokální lékařské literatury, měsíčních reportů.

Zatím jsme zajistili služby lokální kontaktní osoby v následujících zemích:

  • Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko (Střední a Východní Evropa)
  • Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Island Kypr, Lichtenštejn, Lucembursko, Malta, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko (Severní, Západní a Jižní Evropa)
  • Albánie, Bosna a Herzegovina, Černá hora, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Srbsko (Adriatik)
  • Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Ruská Federace, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukraina, Uzbekistán (státy SNS)
  • Vietnam

Medicines complete

MedicinesComplete přináší celosvětově osvědčené a důvěryhodné odborné znalosti od výzkumu přes klinické zkušenosti s léčivy, léky a potravinovými doplňky. Bezkonkurenční šíře kolekce MC pokrývá výzkum, informace o předpisech a znalosti získané na základě klinických zkušeností, které jsou využívány ve farmaceutickém průmyslu, regulatory affairs, výzkumu a vývoji, monitorování registrací či nemocnicích a lékárnách.

MedicinesComplete přináší znalosti stovek předních odborníků, vědců a výzkumníků na dosah ruky. Vyzkoušejte širokou škálu nejdůvěryhodnějších zdrojů informací.

Nejdůležitější publikace v rámci MC jsou:

Plný seznam publikací s podrobnými informacemi je k dispozici zde.

MedicinesComplete publikuje Pharmaceutical Press, vydavatelství Royal Pharmaceutical Socity a MS Pharm je agentem MC pro Střední Evropu.

Kontakt

Sídlo firmy a centrála:

MS Pharm s.r.o.
Olšanská 55/5
130 00 Praha 3

IČ: 04489918
DIČ: CZ04489918

web: www.mspharm.eu
e-mail: [email protected]

Kontaktní osoba:

Juraj Kořínek
Business Development Specialist

tel.: +421 917 510 308
e-mail: [email protected]

Korespondenční adresa:

MS Pharm s.r.o. – BD kancelář
Bystřice 1501
739 95 Bystřice
Czech Republic